لینوکس ایران- دایرکت ادمین- سازمانی

IR-AL1

 • حجم دیسک۱ گیگابایت

 • ترنسفر ماهیانه۱۵ گیگابایت

 • پارک دومین رایگان

 • دومین افزوده۲۵/۰۰۰ تومان

 • تعداد ایمیلنامحدود

 • تعداد MySQL۳ عدد


  IR-AL2

 • حجم دیسک۲ گیگابایت

 • ترنسفر ماهیانه۲۵ گیگابایت

 • پارک دومین رایگان

 • دومین افزوده۲۵/۰۰۰ تومان

 • تعداد ایمیلنامحدود

 • تعداد دیتابیس۵ عدد

  IR-AL4

 • حجم دیسک۴ گیگابایت

 • ترنسفر ماهیانه۴۰ گیگابایت

 • پارک دومین رایگان

 • دومین افزوده۲۵/۰۰۰ تومان

 • تعداد ایمیلنامحدود

 • تعداد دیتابیس۱۰ عدد