هاستینگ ایمیل شرکتی

Mail-250

 • حجم دیسک۲۵۰ مگابایت

 • ترنسفر ماهیانه۲۵۰۰ مگابایت

 • تعداد ایمیل ۱۰ عدد

 • دامین اضافی ۲۵/۰۰۰ تومان

 • ایمیل اضافی ۵/۰۰۰ تومان

  Mail-500

 • حجم دیسک۵۰۰ مگابایت

 • ترنسفر ماهیانه۵۰۰۰ مگابایت

 • تعداد ایمیل ۲۵ عدد

 • دامین اضافی ۲۵/۰۰۰ تومان

 • ایمیل اضافی ۵/۰۰۰ تومان


  Mail-750

 • حجم دیسک۷۵۰ مگابایت

 • ترنسفر ماهیانه۷۵۰۰ مگابایت

 • تعداد ایمیل ۵۰ عدد

 • دامین اضافی ۲۵/۰۰۰ تومان

 • ایمیل اضافی ۵/۰۰۰ تومان

  Mail-1000

 • حجم دیسک۱۰۰۰ مگابایت

 • ترنسفر ماهیانه۱۰ گیگابایت

 • تعداد ایمیل ۷۵ عدد

 • دامین اضافی ۲۵/۰۰۰ تومان

 • ایمیل اضافی ۵/۰۰۰ تومان